053-94-3609 , 053-94-3611 , 053-943647 - 48
ติดต่อเรา

ที่อยู่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200
ช่องทางการติดต่อ
053-94-3609 , 053-94-3611 , 053-943647 - 48
053-94-3600
cmushe@cmu.ac.th
วัน - เวลา สำหรับติดต่อเรา
วันจันทร์ - วันศุกร์, เวลา 08.30 - 16.30 น.
CMU SHE : ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2024 Center for safety, occupational health and environment workplace, Chiang Mai University. All rights reserved.