logoWelcome to CMU SH&E

ข้อมูลติดต่อ กลุ่มงานความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการ (Lab Safety)

ที่อยู่ติดต่อเรา

โครงการจัดตั้ง CMU SH&E สำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์หาเรา

053-94-3609, 053-94-3611

โทรสารหาเรา

053-94-3600

ส่งอีเมล์หาเรา

cmushe2019@gmail.com

วัน - เวลา สำหรับติดต่อเรา

วันจันทร์ - วันศุกร์, เวลา 08.30 - 16.30 น